De bestelling is pas definitief:

  • Als de bestelbon is opgemaakt en het afgesproken voorschot is betaald.
  • De juiste bestelling dient 10 dagen voor de leveringsdatum doorgegeven te worden.
  • Indien een bestelling wordt geannuleerd, wordt het voorschot niet terug betaald.
  • Als een bestelling wordt geannuleerd binnen 7 dagen voor leveringsdatum, wordt 50% van het totaal bedrag aangerekend.
  • Onze facturen zijn contant betaalbaar of via overschrijving.
  • Na aanvaarding van goederen is geen enkele klacht meer geldig.
  • Bij niet betaling binnen de 14 dagen zal er een interest van 15% verschuldigd zijn en zulks zonder enige ingebrekestelling.
  • Bij niet betaling binnen de maand zal er een forfetaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 27,00€ verschuldigd zijn.
  • Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.